LEVELS wordt ontwikkeld door Stebru, in nauwe samenwerking met de gemeente Den Haag en Hof Wonen. Hof Wonen en de gemeente Den Haag zijn eigenaar en brengen beide kavels in voor de nieuwbouw. Samen hebben de drie partijen de hoofdlijnen van het project vastgelegd in een overeenkomst. Het plan wordt nu verder uitgewerkt, maar de basis is duidelijk: de stedenbouwkundige inpassing, de functionele opzet en de architectuur in de geest van Dudok passen uitstekend binnen de gezamenlijke ambities.

In de Agenda Ruimte voor de Stad en de structuurvisie heeft de gemeente ambities geformuleerd op het gebied van verdichten, vergroenen en verduurzamen en daarnaast zijn ambities opgesteld voor een Nieuwe Generatie Stadswijken. Met LEVELS wordt hierop ingespeeld; dit project levert een duidelijke bijdrage aan de opwaardering van Den Haag Zuidwest.

LEVELS wordt ontwikkeld op een perfecte locatie

Centrale ligging met uitstekende voorzieningen en bereikbaarheid
Op de fiets is de binnenstad in 15 minuten bereikbaar
Een wijk vol potentie, waar vooral ook jonge mensen willen wonen en werken
Er is in Zuidwest veel behoefte aan huurwoningen voor een brede doelgroep
Den Haag Zuidwest bestaat uit de wijken Moerwijk, Morgenstand, Bouwlust en Vrederust